flip

Infraröd värme för smärtlindring/slimming/detox

Infraröd värme för smärtlindring/slimming/detox

IR-Bastun Terapi! en tork bad att missa inte hos Din Paus i Sundbyberg
Infraröd strålning har länge använts på sjukhus för att behandla värk och påskynda
läkning. Den IR-värmen verkar även stressreducerande och kan höja
immunförsvaret. Det ger kroppen detox genom varm svett, kan sänka hög blodtryck
och ger din kropp kärlek.
Värmen ifrån infravärmen värmer dig inifrån och det är detta som är så bra för
kroppen.
IR-bastu positiva fördelar:
 Reducerar inflammation, smärta och stelhet i lederna.
 Minska oxidativ stress och förbättra humöret, kan ge bättre sömn och öka
koncentrationsförmåga.
 Det finns viss evidens för att IR-bastu kan förbättra symptom associerade
med kronisk trötthet, depression och ångest.
 IR-bastu värmet hjälper till att GÅ NER I KROPPSVIKT genom att bränna fett,
toxiner och slaggprodukter i kroppen genom varm svett med väldigt positiva
resultat.
 Förbättra kardiovaskulär hälsa typ kan sänka hög blodtryck, förbättra
blodcirkulation och syretillförseln i blodet, är faktisk bra för hjärthälsan detta då
man ökar antalet vita blodkroppar som därmed förstärker kroppens
immunförsvar.
 Genom att förbättra flödet i lymfatiska systemet hjälper den långvågiga
infraröda strålarna från en infraröd bastu till att öka lymfatisk dränering,
minska svullnade och celluliter, stödjer cellenergin och mitokondriernas
funktion liksom stödjer avgiftning/detox. (hjälper att gå ner i vikt).
 IR-Värmet kan förbättra idrottslig och tränings prestation och påskynda
kroppens muskulära återhämtning efter fysträning.
 Ge kroppens mycket kärlek.
 Under en session ökar kroppens endorfiner och kroppen får mer energi

Att ta hand om dig själv med förebyggande hälsa
Är den bästa investering du kan göra

Välkomna till DIN PAUS INFRARÖD BASTU – För ett friskare liv!

Med vänlig hälsning! Angela