flip

Djup Terapeutisk Massage

Behandlingarna förebygger obalanser i kroppen som skapar sjukdom.

Medicinsk massage används för att behandla en mängd olika sjukdomar, men nyttjas även i förebyggande syfte.

Medicinsk massage lindrar smärta, slappnar av stela muskler, minskar svullnader orsakade av ledinflammation, förbättrar blodcirkulationen , ökar stresståligheten, ger bättre sömn, ökar den atletiska prestationsförmågan och ger emotionella fördelar. Med ayurvedisk massage lossas djupt rotade gifter i leder och vävnader, för att sedan elimineras genom naturliga processer.

Musklerna påverkas ofta negativt av allt från känslomässiga tillstånd som stress, oro och ilska till monotona rörelser och stillasittande arbete. Massage ökar musklernas syreupptagningsförmåga och gör dem mer elastiska och smidiga, men även nervsystemet får sig en positiv skjuts och förbättrar kroppstemperaturen, vätskebalansen och blodcirkulationen.

  • Massage ökar koncentrationsförmågan och mage samt tarm fungerar bättre.
  • Massage kan också frigöra kroppens eget smärtstillande ämne, endorfin.
  • Dessutom för att skapa lugn och ro och att ha stilla den mentala aktiviteten hos individen, så menar man att vid vila startar läkande och kroppen självreparerande mekanismer aktiveras.

Terapeutisk Massage “konsten att självläka”

Det handlar om att aktivera din egen självkännedom via förståelse av tankens kraft, känslans budskap och kroppens rörelser. Medvetet aktivera dina egna resurser i samband mellan stress, oro, för korta muskler, för långa muskler, stela leder och deras påverkan på dig och din kropp. Vikten ligger i att förstå sambandet mellan kroppens livskraft system, blodsystemet, lymfsystemet, nervsystemet, triggerpunkter och kroppens motor din egen andning tillsammans med stretching.  

Min uppgift som terapeut ligger i att se, lyssna, känna till kroppen och låta den själv berätta vad som bör åtgärdas och behandlas vid varje unikt tillfälle. Efter detta startar självläkningsprocessen. Du får typs och verktyger som passar just dig och som du kan använda naturligt för att förbättra din livsstil. Detta ger glädjefylld inspiration till själv-läkning, engagemang och sprudlande energi hemma eller på jobbet.

BORA BOKA OCH PROVA. MISSA INTE DET!