flip

Internationell Massage Forskning

Idag konstaterar forskare världen över att massage, p g a dess specifika tryck och töjning på vävnaderna, framförallt på muskler, blodkärl, nerver och hud, påverkar det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet vilket sedan reflexmässigt ökar blodcirkulationen, hormoner som ger lugn frigörs och musklernas spänningsgrad minskar samtidigt som koncentrationsförmågan ökar och immunförsvaret stärks. Här nedan följer sammandrag av ett antal forskningsresultat.

Massage påverka gener Källa: Vetenskapsradion / Crane et al. Massage Therapy Attenuates Inflammatory Signaling After Exercise-Induced Muscle Damage. Sci. Transl. Med. 4, 119ra13 (2012)Källa: October 2010, 16(10): 1079-1088.doi:10.1089/acm.2009.0634  

Massage så mycket mer än muskelavslappning Källa:October 2010, 16(10): 1079-1088. doi:10.1089/acm.2009.0634         Studie på effekten av massageterapi mot kronisk spänningshuvudvärk Källa: Am J Public Health. 2002 October; 92(10): 1657–1661 Massage bra mot migrän och sömnstörningar Källa: Annual Behavior and Medicine, 32, 50-9 Källa: International Journal of Neuroscience, 96, 1-11                                                                                                                                                     Minskad ländryggen smärta och depression med massage Källa: Int J Neurosci. 2001, 106 (3-4) :131-45Källa: Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E. Massage for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews2008, Issue 4. Art. No.: CD001929. DOI: 10.1002/14651858.CD001929.pub2                     

Minskad stress med massage Källa: Intern. J. Neuroscience, 115:1397?1413, 2005

Gravida kvinnor gynnas av massage genom bl a bättre humör och mindre värk  (från V. 12 /13)  Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 1999 Mar, 20 (1) :31-8  Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 2004 Jun; 25 (2) :115-22

Massage stärker immunförsvar och lymfsystem samt ökar välmående Källa: Int J Neurosci. 2005 Apr;115(4):495-510                                                                               

Massage bevisat effektivt mot träningsvärk Källa: Br J Sports Med 2003 Feb;37(1):72-5 Källa: Complement Ther Nurs Midwifery. 1995 Aug;1(4):99-102Källa: Br J Sports Med. 2004 Apr;38(2):173-6

Manuell terapi effektivt vid höftledssmärta Källa: Arthritis Rheum. 2004 Oct 15;51(5):722-9

Massage, ledbehandling och träning effektiv mot whiplash Källa: J Orthop Sports Phys Ther. 2004 Sep;34(9):511-9; discussion 520-3  

Ryggmärgsskadade patienter får bl a ökad styrka och rörlighet av massage Källa: Int J Neurosci. 2002 Feb;112(2):133-42   

Massage ökar koncentrationsförmågan Källa: Int J Neurosci. 1996 Sep;86(3-4):197-205  

 Mer forskning i korthet

 • Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage frisätter hormonet oxytocin i hjärnan, även kallat ”lugn och ro-hormon”. En ökad mängd av detta hormon påverkar viktiga funktioner i inre organ och förändrar våra känslor på så sätt att vi blir mindre aggressiva och får en känsla av avslappning och mättnad. Blodtrycket och pulsen sjunker samtidigt och vi tolererar smärta bättre.
 • Castex gjorde experiment om massagens inverkan på skadade muskler. Muskler på djur utsattes för krosskador. En grupp fick massage, en annan grupp fick ingen behandling. De muskler som ej fått massage fick en ökad bindvävsbildning. De masserade musklerna verkade mera normala, smidiga och elastiska. Den kraftiga tendensen till bindvävsbildning i de muskler som inte behandlats kunde inte iakttagas i de masserade musklerna, som dessutom uppvisade större muskelmassa. Resultatet av flera andra gjorda undersökningar visar också att massage motverkar och minskar den bindväv som alltid bildas i orörliga och skadade muskler. Bästa effekten har muskelmassagen.
 • Dr. Candace B. Pert, USA, visar med sin forskning att kroppsberöring ökar frisättningen av kroppens egna smärtlindrande hormoner och förändrar kroppens fysiska samt känslomässiga tillstånd på ett bestående sätt.
 • Touch Research Institutes (TRI) många studier visar att frisättningen av stresshormon sjunker, känslan av oro och ängslan minskar, humöret och sömnen förbättras samt att näringsupptaget i tarmarna ökar vid massage.
 • Forskarna Maggiorg Mosso och Rosenthal har experimentellt bevisat att en muskel som blivit trött av arbete eller elektrisk stimulering mycket snabbare kan arbeta effektivt igen om den masseras än om den bara får vila.
 • Barr och Taslitz rapporterade att 20 min ryggmassage sänkte blodtrycket, ökade hudens svettutsöndring och dessutom vidgade ögats pupill något. Resultaten pekar på att massage påverkar det autonoma nervsystemets aktivitet.
 • Bells forskningar visade att en vad som givits djup massage i 10 min fick en fördubblad blodvolym och fördubblad hastighet av blodcirkulationen. Denna ökning av blodcirkulationen varade i 40 min. Försök med bengymnastik ökade också blodcirkulationen, men då varade effekten bara 10 min. Bells försök visar att behandlingen med massage jämfört med gymnastik hade en efterverkan under 4 gånger så lång tid.
 • Drinker och Yoffrey gjorde experiment på en hund som bedövades och fick kanyler insatta i halslymfstammarna. Huvudet och halsen masserades ovanför kanylerna vilket fick lymfan att rinna så länge massagen pågick. När massagen upphörde kom knappt någon lymfa alls.
 • Kellgren, von Mesengeil och Colombo gjorde undersökningar som bevisade att massage ger ökad lymfcirkulation. Effektivast visade sig djup muskelmassage.
 • Forskarna Kottke, Ladd och Blanchard behandlade frambenen på hundar med massage, passiva rörelser och elektrisk stimulering. Alla tre metoderna ökade lymfströmmen men massagen var den effektivaste metoden.
 • Despards forskning visar att massage ökar musklernas näringsupptagning.
 • Nordskow och Bierman undersökte massagens avslappningseffekt på 25 friska personer och fann att massage ökade musklernas avslappning.
 • Professor Edzard Ernst, England, är känd för att vara kritisk mot användningen av komplementärmedicin. Men nu har han själv gjort en vetenskaplig granskning om användningen av massage inom cancervården. Hans slutsats är att massage har positiva effekter vid cancer och lindrar smärta, illamående, oro, depression, ilska, stress och trötthet. Professor Ernst anser att massage är en mycket lovande metod.
 • Källa: Alternativ Medicin, Albert Bonniers Förlag
  Massörers verksamhet och yrkesansvar, Branschrådet Svensk Massage
  Massage, Hans Axelson
  Support Care Cancer

  Mer forskning om massagens effekter hittas på följande sidor

  Branschrådets Svensk Massage forskningsdatabas

  Touch Research Institutes forskning del 1

  Touch Research Institutes forskning del 2

  PubMed forskningsdatabas

  Positive Health Onlines forskning

  Massage Mags forskning

  Kontakta oss 070-44 55 193  / info@dinpaus.com

VÄLKOMMEN! https://karolinskamassage.bokadirekt.se