flip

Friskvård & Effektiv Stressbehandling

Det finns tydliga samband mellan långvarig stress, hormonell obalans, trötthet, oro, ångest, hjärtklappning, sömnstörningar, matsmältningsbesvär, försämrat näringsupptag, övervikt, diabetes, inflammationer, autoimmuna reaktioner, allergier, högt blodtryck, kognitiva problem, beteendestörningar m.m. Dessa sjukdomar, och många fler, är helt klart kopplade till livsstil, stress, kost och näringsobalans.

Det kan även finnas stressorer i ditt liv som du inte känner till som: binjurarna är uttröttade, insulinresistens, matintolerans, bakomliggande sköldkörtelproblematik (som kanske inte syns på doktorns prover) tungmetallsbelastning, trauman m.m. som du kan få hjälp med att upptäcka och åtgärda.

Återhämtning från stress                                                                                                                                                                         Den här situationen är inte alls ovanlig eftersom det faktiskt krävs energi, inspiration, motivation och handlingskraft för att lyckas genomföra förändringar – I form av olika tekniker du kan lära själv att utveckla kroppens egna förmågor för att bli frisk!

Vi kan stressbehandling med resultat!