flip

Referenser

Avdragsgillt och förmånsbefriat

Massage är en effektivt friskvårdande och rehabiliterande metod. Därför ändrades skattereglerna vid årsskiftet 2003-2004 så att massage nu är helt avdragsgillt och förmånsbefriat i arbetslivet. Arbetsgivaren får erbjuda massage som friskvård utan att detta behöver tas upp som en förmån av den anställde. Det är nu både enklare och förmånligare med kontorsmassage.

Undersökningar om företagsmassage

Problem i rygg, nacke och axlar är den i särklass vanligaste orsaken till långtidssjukfrånvaro idag. 80% av befolkningen får under livet ryggbesvär och om man sedan lägger till även nackar och skuldror lär procenten öka ännu mer. Allra oftast handlar det om muskelrelaterade spänningar, alltså massageterapeutens specialområde. De flesta av dessa besvär kan förebyggas.

Som exempel beräknas, enligt Arbetslivsinstitutet, mer än hälften av alla i Sverige som arbetar med datorer ha regelbundna problem med värk i nacke, skuldror, armar och händer. Många i sådan grad att det påverkar arbetsförmågan och/eller lett till sjukskrivning. Enligt undersökningar säger bl a runt 80% av de som haft problem att de märkt förbättring genom företagsmassage.

Stor undersökning på TeliaSonera om effekterna av företagsmassage

Ur artikeln “Massage ger effekt”, Svenska Dagbladet, 1 november

“I en utvärdering gjord på TeliaSonera finns tydliga bevis för att massage fungerar. Resultatet av utvärderingen blev så pass bra att en beräkning av den ekonomiska vinsten av massagens effekt, beräknat enbart på de minskade sjukskrivningarna, visar att hela kostnaden för massagen betalar sig själv. Vinsten för minskad framtida sjukskrivning och de positiva effekterna av förbättrad produktivitet är då ej inberäknad.

Vidare visar utvärderingen att massagen ger ett bra resultat på kort sikt men ännu tydligare ser man resultat på lång sikt. Många anser dessutom att massage är en behandlingsform som ligger i tiden och i framtiden. Man ser även att den största anledningen till massagebänken är att medarbetarna faktiskt har ont, en smärtproblematik. Över 75 % fick mindre ont i rygg, nacke och axlar sedan de började med massage. Det är också så att fler vill gå, men upplever att de inte hinner p g a tidspress.

En stor andel upplever att de genom massagen tänker mer på hur de sitter när de arbetar och att de även fått bättre kroppskännedom. Upplevelsen av smärta i skulderblad och nacke har minskat avsevärt hos de anställda. Flertalet upplever att de fått en värdefull stund för sig själva under arbetsdagen kombinerat med mindre smärta och bättre rörlighet.

Hela 17% av personalen har kunnat undvika en dags sjukskrivning eller mer genom massagebehandling. Hela konceptet med att ha massage på jobbet upplevs som väldigt positivt och över förväntan.

Intresset för friskvård, den egna hälsan har ökat markant.”

Undersökning angående ett företags sjukkostnader

Ur tidningen Massage & Kroppsvård

“På ett stort företag i Sverige har man räknat ut att när en av deras lastbilschaufförer är sjuk så kostar det företaget 4.270:-/dag. Det blir 64.050:- om chauffören är sjuk i 3 veckor. I kostnaden ingår sjuklön, vikarielön, semesterlön, sociala avgifter och framförallt produktionsbortfall p g a att vikarier inte klarar av jobbet lika bra som de ordinarie.

Om en anställd inte är sjukskriven men har spänning och smärta i en muskel i kroppen kommer detta vara ett stort hinder i arbetet, man kan mycket väl tänka sig att arbetskapaciteten minskar med 25%. Detta kan kosta företaget 5-10.000:- per månad för en anställd. Kostnaden för detta kan t ex bli 80.000:- per år.

Det är lätt att förstå att företaget kan tjäna mycket på att investera några tusen per anställd och år i form av massage. Om företaget har många anställda som t ex sitter och arbetar med datorer kan det röra sig om stora summor.”

Forskningsrapport från Karolinska Institutet

En forskningsrapport från Karolinska Institutet visar att företag som satsar på sina anställdas hälsa inte bara vinner välmående anställda, utan även tjänar pengar. För varje satsad krona får företagen tre kronor tillbaka.

Posten är ett av de företag som testat Karolinskas metod och de har fått ännu bättre resultat. På varje investerad krona får de hela fem kronor tillbaka.

En hel del forskning om massagens effekter kan ni läsa om under “Frågor & svar”. Bl a är det bevisat att massage minskar stress och musklernas spänningsgrad samt ger en ökad koncentrationsförmåga och ett stärkt immunförsvar. Detta i kombination med råd från massören minskar risken för framtida skador och belastningsproblem.